Rüyaların Anlamı

Rüyaların hiç oldu mu? Mana var mı? Bilgi var mı?

Tevrat, Zebur ve İncil’de bile Allah’tan gelen rüyaları var. Bu bize yardımcı olabilir… „Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u dökece­ğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek.“ Yoel 2:28

seyret