Tanrı neden insanlara rüyaları gönderiyor?

2. Gururdan uzak tutmak

Kutsal Kitap’ta bu kategoriye giren rüyalar hangileri?

Örnek 1: Daniel 4:10-37: ~ M.Ö. 550 civarında Daniel büyük Babil kralı Nebukadnezar’ın rüyasını yorumladı. Putperest Nebukadnezar başarılı olduğu için kibirliydi ve kendisiyle çok fazla gururlanıyordu. Kendisini Tanrı olarak ilan etti. Sonra bir rüya gördü fakat hiç kimse bu rüyanın ne olduğunu bilmiyordu. Daniel bu rüyanın ne olduğunu bildi ve rüyayı yorumladı. Tanrı’dan Nebukadnezar’a tövbe çağrısı geldi. Ama o Tanrı’yı dinlemediği için yabanıl hayvan gibi oldu, yani delirdi ve insanların arasından kovuldu. Tam 7 yıl boyunca.

Çünkü: Sül.Özd. 16: 5-6: RAB yüreği küstah olandan iğrenir, bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz. Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, RAB korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır.

Rab bizi gururdan uzaklaşmak için bunu yapabilir. Ama biz kral olmadığımız için ve imanlı olduğumuz için başka yollara da başvurabilir. Hangisine? Kutsal Kitap, imanlılar, insanlar, çeşitli durumlar, fırsatlar, hastalıklar v.s.