Tevrat ve Zebur’da rüya örnekleri

Yakup kardeşi Esav’tan kaçarken muhteşem bir rüya görüyor. Bu rüya sonra bereketli bir şekilde gerçekleşiyor:

Yar 28:10-22:

10  Yakup Beer-Şeva’dan ayrılarak Harran’a doğru yola çıktı.
11  Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı.
12  Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı’nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı.
13  RAB yanıbaşında durup, ‹‹Atan İbrahim’in, İshak’ın Tanrısı RAB benim›› dedi, ‹‹Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim.
14  Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak.
15  Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.››
16  Yakup uyanınca, ‹‹RAB burada, ama ben farkına varamadım›› diye düşündü.
17  Korktu ve, ‹‹Ne korkunç bir yer!›› dedi, ‹‹Bu, Tanrı’nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.››
18  Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü.
19  Oraya Beytelfü adını verdi. Kentin önceki adı Luz’du.
20  Sonra bir adak adayarak şöyle dedi: ‹‹Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, giyecek sağlarsa,
21  babamın evine esenlik içinde dönersem, RAB benim Tanrım olacak.
22  Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı’nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim.››

 

Sonra da Haran’dan İsrail topraklarına dönmek için bir rüya gördü: Yar 31:11+13

11  Düşümde Tanrı’nın meleği bana, ‹Yakup!› diye seslendi. ‹Buyur› dedim.
12  Bana, ‹Bak, bütün çiftleşen tekeler çizgili, noktalı ve kırçıl› dedi, ‹Çünkü Lavan’ın sana yaptıklarının hepsini gördüm.
13  Ben Beytel’in Tanrısı’yım. Hani orada bana anıt dikip meshetmiş, adak adamıştın. Kalk, bu ülkeden git, doğduğun ülkeye dön.› ››

 

 

Yusuf iki hapis arkadaşına geleceği açıkladı: Yar 40

 Bir süre sonra Mısır Kralı’nın sakisiyle fırıncısı efendilerini gücendirdiler.
 Firavun bu iki görevlisine, baş sakiyle fırıncıbaşına öfkelendi.
 Onları muhafız birliği komutanının evinde, Yusuf’un tutsak olduğu zindanda göz altına aldı.
 Muhafız birliği komutanı Yusuf’u onların hizmetine atadı. Bir süre zindanda kaldılar.
 Firavunun sakisiyle fırıncısı tutsak oldukları zindanda aynı gece birer düş gördüler. Düşleri farklı anlamlar taşıyordu.
 Sabah Yusuf yanlarına gittiğinde, onları tedirgin gördü.
Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun görevlilerine, ‹‹Niçin suratınız asık bugün?›› diye sordu.
 ‹‹Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok›› dediler. Yusuf, ‹‹Yorum Tanrı’ya özgü değil mi?›› dedi, ‹‹Lütfen düşünüzü bana anlatın.››
Baş saki düşünü Yusuf’a anlattı: ‹‹Düşümde önümde bir asma gördüm.
10  Üç çubuğu vardı. Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım üzüm verdi.
11  Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.››
12  Yusuf, ‹‹Bu şu anlama gelir›› dedi, ‹‹Üç çubuk üç gün demektir.
13  Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkaracak, yine eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi yine ona sakilik yapacaksın.
14  Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, firavuna benden söz et. Çıkar beni bu zindandan.
15  Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım.››
16  Fırıncıbaşı bu iyi yorumu duyunca, Yusuf’a, ‹‹Ben de bir düş gördüm›› dedi, ‹‹Başımın üstünde üç sepet beyaz ekmek vardı.
17  En üstteki sepette firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.››
18  Yusuf, ‹‹Bu şu anlama gelir›› dedi, ‹‹Üç sepet üç gün demektir.
19  Üç gün içinde firavun seni zindandan çıkarıp ağaca asacak. Kuşlar etini yiyecekler.››
20  Üç gün sonra, firavun doğum gününde bütün görevlilerine bir şölen verdi. Görevlilerinin önünde baş sakisiyle fırıncıbaşını zindandan çıkardı.
21-22  Yusuf’un yaptığı yoruma uygun olarak baş sakisini eski görevine atadı. Baş saki firavuna şarap sunmaya başladı. Ama firavun fırıncıbaşını astırdı.
23  Gelgelelim, baş saki Yusuf’u anımsamadı, unuttu gitti.

 

 Rab Tanrı herkesle değil, seçilmiş insanlarla konuşuyor. Rüya ile ya da görüm. Fakat Musa’yla yüzyüze konuştu:

6 RAB onlara seslendi: ‹‹Sözlerime kulak verin: Eğer aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır, Onunla düşte konuşurum. 
 Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. 
 Onunla bilmecelerle değil, Açıkça, yüzyüze konuşurum. O RAB’bin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa’yı yermekten korkmadınız mı?›› 

 

İsraillilerin düşmanları, İsraillilerin Gideon’un önderliğinde yapacakları saldırıda kendilerini yeneceklerini gördüler: Hakimler 7:13-14

13  Gidyon ordugahın yanına vardığında, adamlardan biri arkadaşına gördüğü düşü anlatıyordu. ‹‹Bir düş gördüm›› diyordu, ‹‹Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek, Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi, çadıra çarpıp onu devirdi, altüst etti. Çadır yerle bir oldu.››
14  Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi: ‹‹Bu, İsrailli Yoaş oğlu Gidyon’un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan’ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek.››