Tanrı neden insanlara rüyaları gönderiyor?

1. İnsanları kötülükten döndürmek için rüya gönderiyor:

Bu kategoriye Kutsal Kitap’tan hangi rüyalar var?

Örnek 1: Yaratılış 20: ~ M.Ö. 2000 Kutsal Kitap’ta kaydedilen ilk rüyayı Kral Avimelek görüyor. Rab onu rüyada İbrahim’in eşinden, Sara’dan uzaklaşsın, onu eşi olarak almasın, zina etmesin diye uyarıyor. Kötülükten döndürmek.

Örnek 2: Elçİşl. 9:1-26: ~ M.S. 65 Pavlus, henüz Saul adıyla tanınırken ve daha tövbe etmemişken bir görüm gördü ve görümde ona artık İsa’ya ve imanlılara zulmetmemesi buyruldu. Hananya adlı başka bir imanlı bir görümde bir buyruk aldı ve Saul’a gidip onu imana getirdi. Kötülükten döndürmek.

Rab’bin bizi kötülükten döndürmek için başka araçları var mı? Kutsal Kitap, imanlılar, insanlar, çeşitli durumlar, fırsatlar, hastalıklar v.s.