Tanrı neden insanlara rüyaları gönderiyor?

3. Canlarını çukurdan korumak

Müslümanların rüyalarının çoğu belki bu kategoriye giriyor. Çukur’un anlamı nedir? Ölüm, ölüm diyarı, sonsuz ölüm ve cehenem anlamına gelir.

Kutsal Kitap’tan bu kategoriye giren rüyalar hangileridir?

Örnek 1: M.S. ~ 66 Elçİşl. 10:1-8: Romalı yüzbaşı Kornelius’un görünümü. Seyariye’de dindar olan, sürekli dua eden ve Yahudiler’e yardım eden bir adam vardı. Romalı asker yüzbaşı Kornelius’e bir melek göründü. Melek ona Yafa’da bulunan Petrus’u çağırmasını buyuruyor.

Örnek 2: Aynı zamanda Petrus da bir çatıda bir görüm gördü: Dinsel açıdan kirli hayvanlar gördü ve bir ses ona bunları yemesini buyurdu. İğrenç bir şey. Bu ona üç defa söylendi. Sonra Kornelius’un hizmetinde çalışan kişiler Petrus’u davet ettiler. Petrus, onlar Yahudi olmamasına, yani kirli olmasına rağmen gitti ve onları imana getirdi. Yahudi olmayanlar da kurtulabiliyormuş. Kapı açıldı.

Rab bizim arkadaşlarımızı ve diğer daha imansızları da bu şekilde çukurdan, sonsuz cehennemden korumak için çağrıyor.